OMINAISUUDET

Ko­ti­mai­nen
pro­jek­tin­hal­lin­ta­oh­jel­ma
suun­nit­te­lu­toi­mis­toil­le.

Samalla järjestelmällä hoituu

  • tuntiseuranta
  • projektiseuranta
  • jälkilaskenta
  • palkanlaskenta
  • laskutus perinteisesti tai verkkolaskuina (huom. myös verkkolaskujen liitetiedostot)

ALISA-ohjelma on kehitetty erityisesti rakennussuunnittelutoimistojen tarpeisiin. Ohjelma laskee mm. rakennusprojektien vertailussa yleisesti käytettyjä tunnuslukuja. 

ALISA-ohjelman käyttäjäyritykset tekevät monipuolisesti esimerkiksi arkkitehti-, rakennus-, sähkö-, LVI-, rakenne- ja elementti- sekä paloturvallisuussuunnittelua.

Kuvankaappauksia ALISA-ohjelmasta

ALISA 4.0 -perusohjelma

Tarjousvaihe

Projektin perustaminen

Budjetti

Kuormitus

Toteutusvaihe

Tuntikirjaukset

Matkakulut

Projektikulut

Budjettiseuranta

Kuormitusseuranta

Palkanlaskennan valmistelu

Tuntiyhteenvedot

Matkalaskut

Palkanlaskennan yhteenvedot

Laskutuksen valmistelu

Tuntilaskutukset

Tunti- ja kuluerittely

Maksuerälaskut

Laskutuksen tarkistus

Jälkilaskenta

Raportointi

Projektivertailu

Tunnusluvut

Optiot

Laskutus

Laskujen tulostus

E-laskutus

Myyntireskontra

Suoritukset

Kirjanpitoraportit

Palkanlaskenta

Palkkalaskelmat

Ilmoitukset verohallinnolle ja vakuutusyhtiöille

Yhteenvedot ja raportit

Tulorekisterirajapinta

Selainkirjaus

Tunti- ja matkakulukirjaukset 
selaimella tai lähiverkossa,
Mac-työasemilla tai
mobiililaitteilla

Verkkolaskutoiminnot

Myyntilaskutus

Verkkolaskut + laskun liitteet

Ostolaskujen sähköistäminen

Ostoreskontra

IP-versio

Suorituskyvyn parantaminen
suurella käyttäjämäärällä tai VPN-yhteydellä käytettäessä

Tilaa maksuton kokeilu

Kokeile ALISA 4.0 -ohjelmaa maksutta kuukauden ajan.

Te­hok­kuut­ta
pro­jek­tin­hal­lin­taan.